1. MAX DESIGN S.C. , 82-300 Elbląg, ul.Ogólna 27, NIP 5783088254, dokłada wszelkich starań w celu ochrony prywatności Użytkowników sklepu internetowego dostępnego pod adresem http://www.sklep-max-design.pl dalej jako: „Sklepem”). W związku z tym publikujemy dokument wyjaśniający zasady oraz sposób gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach Sklepu.

2. Dane osobowe użytkowników Sklepu („Użytkownicy”) przetwarzane są przez Administratora w celu prowadzenia Sklepu, zapewnienia sprawnego jego funkcjonowania, obsługi reklamacji, jak również w celu dokonywania przez Użytkowników zgłoszeń on-line w inicjatywach organizowanych przez Administratora.

3. Dane osobowe podane przez Użytkowników w procesie rejestracji, udostępniane są osobom trzecim w ograniczonym stopniu. Pozostali Użytkownicy widzą na profilu login Użytkownika. Pozostałe informacje są ukryte.

4. Sklep zapewnia swoim Użytkownikom bezpieczeństwo przekazywanych danych, bazy danych gromadzone na serwerach Sklepu zabezpieczone są przed nieuprawnionym dostępem systemem haseł oraz zabezpieczeniami fizycznymi i organizacyjnymi (zgodnymi z normą PCI DSS).

5. Sklep dokłada wszelkich starań, aby dane osobowe przekazywane były wyłącznie zaufanym podmiotom, nie budzącym wątpliwości co do utrzymania bezpieczeństwa danych i dającym rękojmię właściwego ich przetwarzania, w sposób zgodny z prawem, bez naruszania prywatności Użytkowników Sklepu.

6. W przypadkach nadużyć i w innych przewidzianych prawem sytuacjach, dane mogą być przekazywane firmom windykacyjnym, akredytowanym rejestrom dłużników lub organom ścigania – w sposób zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Na wniosek uprawnionych organów państwowych, w sposób wymagany przepisami prawa, Sklep może udostępnić zbierane dane odpowiednim służbom państwowym.

7. W żadnym wypadku Sklep nie będzie sprzedawać danych zebranych o Użytkownikach podmiotom trzecim.

8. Rejestracja w Sklepie to dobrowolna decyzja każdego Użytkownika.

9. Po rejestracji podstawowej do Sklepu, aby umożliwić korzystanie z większości dostępnych usług, wymagane jest podanie przez Użytkownika następujących danych osobowych:  imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, data urodzenia, zawód, miejsce pracy, NIP, adres email, płeć, dodatkowo automatycznie pobierane są dane: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki oraz typ systemu operacyjnego.

10. W przypadku uzyskania zgody Użytkownika, jego dane osobowe mogą być przetwarzane przez Administratora również w celach marketingowych, w tym w celu kierowania informacji handlowej drogą elektroniczną na wskazany przez Użytkownika adres e-mail.

11. Sklep może się kontaktować z Użytkownikami, drogą email lub telefoniczną (również SMS) lub faksem czy listownie. W niektórych przypadkach możemy się kontaktować z wybranymi Użytkownikami w celu badania poziomu satysfakcji klienta i zbierania uwag, które pozwolą nam ulepszyć działanie Sklepu.

12. Sklep zapewnia wszystkim użytkownikom przekazującym jakiekolwiek swoje dane osobowe, realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, pozycja 883), w tym prawo wglądu do przekazanych danych osobowych, prawo żądania aktualizacji i inne. W każdym momencie w Sklepie, po zalogowaniu do swojego konta można zmodyfikować swój profil Użytkownika oraz dane kontaktowe.

13. Administrator będzie informował Użytkowników o ewentualnych zmianach w niniejszej polityce prywatności przez informacje na stronie głównej Sklepu.

14. Sklep wykorzystuje pliki „cookies" – plik z informacją zapisywaną na komputerze użytkownika. Plik "cookies" nie pozwala na pobieranie danych osobowych i adresowych czy też informacji poufnych użytkownika. „Cookies” jest wykorzystywane do automatycznego logowania do Sklepu na danym komputerze, jeśli użytkownik wybrał taką opcję. Warunkiem działania “cookies” zawsze jest ich akceptacja przez przeglądarkę oraz nieusuwanie z dysku.

15. Administrator Sklepu przykłada wszelkich starań w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poufności danych osobowych zarejestrowanych w Sklepie i w związku z tym stosuje odpowiednie środki techniczne.

16. Administrator Sklepu nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych użytkowników innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Użytkownika, lub też na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań. Sklep używa plików cookies jedynie w celach statystycznych oraz dotyczących funkcjonowania Sklepu.

17. Możesz dezaktywować lub całkowicie wyłączyć pliki cookies na naszych stronach lub stronach naszych reklamodawców w opcjach swojej przeglądarki internetowej lub wybierając odpowiednią opcję w programach typu firewall (np. Norton Internet Security). Wyłączenie plików cookie może jednak spowodować niemożność pełnego wykorzystania opcji naszego Sklepu.

18. Poniżej przedstawiamy informację, jak zmienić ustawienia dotyczące cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO/GDPR) uprzejmie informujemy, że Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Spółki:

  • Torino Holding S.A.

które działając w ramach drogi handlowej współadministrują danymi osobowymi w celu prezentowania Państwu kompleksowej oferty oraz realizacji zawartej umowy i jej rozliczenia.